Impropuu

Improgruppide ajalugu visuaalselt. Gruppidena arvestatakse koos regulaarselt improviseerivaid kollektiive, kes esinevad improõppe väliselt. Loe kollektiividest lähemalt Trupid lehelt.

Info ebaõige või grupp puudu? Kirjuta või saada muudatusettepanek.