Improtrupp Ehatäht

Improtrupp Ehatäht sai tuule tiibadesse 2016. aasta oktoobris Von Glehni
Teatri improteatri kursusel. Trupi sünnile aitas kaasa kursuse juhendaja
Mairi Tikerpalu (Improteater IMPEERIUM). Väga kiiresti leiti ühine
hingamine ja hakati astuma samades kingades. Improtrenni teeme Von
Glehni Teatris.

Liikmed: Annika Palumets, Enn Eermann, Gaili Eding, Kairi Vilu, Krista
Jürgenson, Marju Toom, Monika Vana, Raido Õis.

Improtruppi Ehatäht saab kutsuda esinema sünnipäevadele,
koosviibimistele, firmaüritustele, koduhoovi jne. Lisainfo: [email protected]
või 6675675

Ma ütlen EHA, ma ütlen TÄHT, ma ütlen EHATÄHT! Impromaailmas on kõik
võimalik!

Meie tegemistele saab kaasa elada: bit.ly/Ehatäht