Improteatri Ajalugu

Teatri-improvisatsioon on olnud olemas ammu enne improteatrite sündi. Seda kasutasid näitlejatreeningu elemendina Vene teatripedagoog Konstantin Stanislavski ja prantslane Jacques Copeau. Seega olid mitmed impromängud Eestiski kasutusel kindlasti enne siinsete improteatrite sündi.

Moodsa Ameerikaliku teatri-improvisatsiooni sünniks peetakse Viola Spolin’i 1940. aastail tehtud teatrikatsetusi, kus ta kasutas seeriat mänge näitlejate treeningul. Inglismaal kasvanud ja seejärel 1970. aastal Kanadasse, Calgarysse ümber asunud Keith Johnstone tõi loovust ja spontaansust väärtustavad impromängud teatrisse, mis tema meelest oli muutunud ülearu nõudlikuks ja keskmisele inimesele kaugeks jäävaks institutsiooniks. Kaasajal on tema ideedest lähtunud ja teatrispordi nime all levinud meelelahutuslik improteater populaarne üle maailma. Improvisatsioonilise teatri levimine peaasjalikult ingliskeelses maailmas, aga ka Saksamaal ja Põhjamaades jääb 1990. aastatesse.

Improteater Eestis

2008-2015

Pildiline ülevaade Eesti Impromaastikust 2008-2015. Autor: Timo Talvik

2016. aasta alguse seisuga on Eestis seitse erinevat improkollektiivi, oma impro podcast, Rahvusvaheline Improteatrite Festival Tilt ning mitmeid nii täiskasvanutele kui ka lastele suunatud improringe, -töötubasid ja -jämme. Kuid kõik see pole mitte alati nii olnud. Antud artikkel annab ülevaate suurimatest sündmustest Eesti impromaastikul.

2007 – 2008 Tekib impropisik Eestis

Eestis hakkasid improtuuled puhuma 2007 – 2008 aastal, kui Tallinnas hakkasid toimuma improteatri kursused ja seminarid teatriõpetajatele. Koolitajateks olid Risto Eloranta ja Jami Hyttinen Soome vanimast improteatrist Stella Polaris. Eesti poole pealt vedasid koolitust Rednar Annus ja Virko Annus. Osalejad olid põhiliselt teatriõpetajad üle Eesti. Nimekirjas oli 15 nime. Muuhulgas oli kohal ka Rahel Otsa, kes aitas Rednar Annusel mitmeid mänge Eesti keelde tõlkida ning tundis äärmiselt suurt huvi improteatri võimaluste vastu.

2008 aasta seminar oli kahes osas 1.-2. märts ja 8.- 9. märts Kullo Kultuurikeskuses.

Rednar Annus pani 2008. aasta kevadel kokku ka Viinis toimunud noorte Impro EM-ks esimese võistkonna, eelkäija püsivale improteatrile, mille nimeks oli Impro-Nova. Meeskond pandi kokku 32.Keskkooli, kus Rednar tol ajal õpetas, teatrihuvilistest, Kullo huviringis käijatest ja Rakvere noortest. Võistkonnas olnud neljast liikmest kaks on praegused näitlejad Saara Kadak ja Jürgen Gansen. Impro-Nova võistkond sai Viinis pronksmedali.
Impropisiku seeme oli aga Eestimaale juba laiali pillatud.

impro_nova2

Impro-Nova võistkond

2009 – Tekivad esimesed improteatrid

21-22 ja 28-29 märtsil 2009 toimusid Tallinna Toomklubis (nüüdseks Tallinna Rahvaülikooli Teatrikeskus) improteatri jätkukursused eelmisel aastal toimunule.

Rednar Annus moodustas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetajatest MTÜ Arena projektina projektrühma Eesti Improteater. Etendusteks valmistuti kolmenädalase õppetsüklina, mis tipnes Soome vanima improteatri, Stella Polaris’e näitleja Jarmo Hyttise poolt läbi viidud meistriklassiga.

29. oktoobril  2009. kuulutati välja etendus Katusel kollane kass! ja asuti  esimest korda publiku ette ettevamistatud tekstita improviseerima.

vana

Eesti Improteater

Sellel aasta hilissuvel nägi ilmavalgust ka Eesti esimene improteatri hobigrupp. Sünnilugu on otseselt seostatav Rahel Otsa ja Piret Soosaare, kes tol ajal olid aktiivsed VAT Teatri foorumgrupis, kirega veinikultuuri ning spontaansuse vastu. Nende unistuseks oli teha teistmoodi teatrit, käsikirjata, reegliteta, just praegu ja nüüd. Nende kahe eestvedamisel alustas 7. oktoobril 2009 tegevust improrühm, mis sai hiljem nimeks Improgrupp Jaa!

Jaa2010

Improgrupp Jaa! algus. Pildi autor: Erika Sall

Esialgu oli Eesti Improteater mõeldud vaid ühekordse projektina ning Improgrupp Jaa! oli vaid huviring ning ei mõlgutanud isegi mõtteid improga esinemisest. Ajalugu läks aga teisiti.

2010 – 2012 Kaks Improteatrit – üks Eesti

2010-2011

Eesti Improteater jätkas etendustega Katusel kollane kass ning tõi 2010 lavale etendused Improgress ja Jää hüvasti Eesti kroon, külastades nii Tallinna, Tartut, Viljandit kui ka Kuressaaret. 2011 tuli Eesti Improteater välja muusikalise improvisatsiooniga. Formaat ImproMuusikal käis nii Tallinnas, Tartus kui ka Kärdlas. Samuti tuli lavale formaat Impropositiiv.

EI_propu

Kui Eesti Improteater lihvis oma oskusi peamiselt Stella Polaris’e järgi, siis Improgrupp Jaa! kasutas kõike, mida kätte sai. Materjali võeti nii improseminaridest kui ka internetist. 2010 võeti esimest korda ette ka lavalauad.

2011 oli Improgrupp Jaa! kohal IX Tudengite Teatripäevadel Viljandis, T-Teatri X juubleifestivalil, Tudengite kevadpäevadel Tallinnas ja Tudengite sügispäevadel Tartus. Samal aastal käis Improgrupp Jaa! Impromaratonil Jyväskyläs (24-tunnine impromaraton, mille jooksul kõik osalevad grupid tegid nii oma tunniajase etenduse kui improtasid hiljem ka koos ühistes gruppides).

Jaa_propu

2011 kevadel käis Improgrupp Jaa! vedamisel Tamperes tegutsev improtaja ja improkoolitaja Trent Pancy Tallinnas töötuba andmas, mis mõjutas suuresti kohaliku improkogukonda.

Improgrupp Jaa! Improstuudio

Improgrupp Jaa! alsustas Improstuudio projektiga, mille eesmärk oli tutvustada improviseerimise põhitõdesid kõigile soovijatele hobitegevuse vormis. Esimene näidistund toimus 21.09.2011 Toomklubis. Igaesmaspäevane improstuudio läks käima alates 3. oktoobrist ja toimus Tudengimajas.

2011 aastal oli hobilistest koosnev Improgrupp Jaa! teinud rohkem kui 23 esinemist nii teatrisaalis kui erinevatel üritustel, laienenud Tartusse ning loonud ka sinna Improstuudio, pakkudes tugevat konkurentsi professionaalsetest näitlejatest koosnevale Eesti Improteatrile.

2012 väljakutse võetakse vastu

Esimene Improlahing – Tallinna Vanalinna päevad

Esimest korda ajaloos said Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi hoovis Tallinna Vanalinnapäevade raames kokku Eesti Improteater ja Improgrupp Jaa!. Ajalooline koht sobis hästi ajalooliseks sündmuseks. Mängiti lühivormi mänge ning publik andis mõlemale meeskonnale punkte. Võitis Eesti Improteater ühe punktiga. Igasuvine võistlus kohalike truppide vahel sai sellest korrast alates aga traditsiooniks.

Eesti Improteater tuli sel aastal lavale formaatidega IMPROtsess, Impropaganda, Click-show ja jätkas formaadiga Impropositiiv.

EI_prop2

Eesti Improteater etendused Improtsess, Click-show, Impropositiiv

Esimene avalik rahvusvaheline külalisetendus

Trent Pancy käis aprillis taaskord Improgrupp Jaa!’d koolitamas. Ühtlasi esines tema grupp JadaJada Teater NO99 jazzisaalis, mida võib pidada esimeseks rahvusvaheliseks improteatri külalisetenduseks Eestis.

JadaJada tlnas

JadaJada – Esimene avalik inglise keelne impro külalisetendus Eestis

2012. aastal esines Improgrupp Jaa! neljal festivalil: Teenifest, Tudengite Teatripäevad X, Finland International Improv Festival ja B’OFF. Etenduste nimed olid varieeruvad, tunnustades aga improteatri klassikalist pikkvormi nimega Harold. Nii oli laval Minu armuke Harold, Kallista mind Harold!, Suudle mind Harold! ja Ümise mulle Harold! Aasta lõpus tuli lavale formaat Oi, mis nüüd juhtus?

Jaa_propu2

Oi, mis nüüd juhtus? ja varieeruv Harold

2013 Kahest Saab Kolm

Improlained vuhasid Eestimaa pinnal juba hoogsalt ning 2013. aasta jaanuaris esines Tallinnas Rahvusraamatukogus oma trupiga improlegend Stephen Frost. Tema siiatuleku eest hoolitses Andrus Purde, kes on tänini tegev Eesti stand-upi maastiku rikastamisega, korraldades ka Tallinn Comedy Festival’i.

Eesti Improteater jätkas formaatidega IMPROtsess ja Click-Show, tuues lavale ka uue formaadi Impromill. Samuti toimus taaskord võistlus Improgrupp Jaa! ja Eesti Improteatri vahel.

Impromill2013

Eesti Improteatri formaat Impromill

Improkraatia

2013. aasta jaanuaris eraldus Improgrupp Jaa!’st grupp inimesi, moodustades Improkraatia, kes soovisid pühenduda improkomöödiale ja koomikale. Improgrupp Jaa! liikus aga rohkem tõsise pikivormi (grounded longform) suunas. Improkraatia alla liikus terve Tartu grupp Improgrupp Jaa!’st. Moodustatud grupi esimene siht oli jõuda Chicagosse ennast koolitama.

grupipilt2

Improkraatia grupipilt

Suveks sai Improkraatia raha kokku ning õppis improsaladusi Chicagos (iO Chicago). 2013 alustas Improkraatia regulaarste etendusega Tartu Kotka Keldri pubis. Sügisel jäi Kotka Kelder Improkraatiale väikseks ja liiguti edasi Suudlevate Tudengite pubisse. Oktoobri lõpuks täitus seegi pilgeni külalistega. Külaliste mugavuse nimel leiti esinemiskoht Vilde lokaalis. Samaaegselt Tallinnas läksid käiku regulaarsed etendused TTÜ kohvikus Pööning.

wild-banner-700-329

Improkraatia Vilde lokaalis

Olgugi, et grupi eraldumine oli selge juba kevadel, käidi siiski ühiselt Improgrupp Jaa!’ga ära Trent Pancy juhitud teisel Finland International Improv Festival’il Tamperes muusikalise pikavormi formaadiga Birfurkatsioonipunkt.

Birf

Improgrupp Jaa! Birfurkatsioonipunkt

Improv.ee ühine mängukava ja uudiskiri

Valmis idee, mis oli õhus olnud juba mõni kuu – koondmängukava, mis ühendaks kõiki Eestis tegutsevaid truppe. Veebilehe visooniks oli olla ammendav ja autoriteetne infoallikas nii kõikide avalike etenduste kui tegutsevate truppide kohta.
Septembris 2013 sai Ando Rootsi juhtimisel valmis ja avalikuks veebileht improv.ee, mis on sellest ajast saati kajastanud Eestis ja selle lähiümbruses toimuvaid improteatriga seotud sündmusi. Veebilehe toel hakkas ilmuma ka regulaarne improv.ee uudiskiri, mille toimetajaks oli peamiselt Eva Kristjuhan.

Avalikud tasuta Improjämmid

7. oktoober 2013 toimus Tartus Improkraatia korraldatud tasuta avalik üritus nimega Improtund. Hiljem sai sellest iganädalane üritus, mis laienes peagi ka Tallinna. Improtunni nimi asendus peagi Improjämmiga.

TILT

Inspireerituna Trent Pancy korraldatud Finland International Improv Festival’ist toimus 18.-19. oktoobril Improgrupp Jaa! korraldatud Rahvusvaheline Improteatrite Festival Tilt Telliskivi Loomelinnaku mustas saalis. Festivali jooksul astusid laval üles kõik kolm tol ajal Eestis tegutsenud improteatri truppi: Eesti Improteater, Improkraatia ja Improgrupp Jaa!. Lisaks naerutasid publikut Clark & Addisson Soomest, Rīgas Improvizācijas Teātris Lätist, Det Andre Teatret Norrast ning Katy & Maria Suurbritanniast.

tilt_logo3D

Tilt logo

Töötubasid oli kokku neli ning pooled neist eesti keeles. Festival tõi kokku umbes 500 inimest ja paljud publikuliikmed said seeläbi improteatrist osa esmakordselt.

Novembris toimus Improgrupp Jaa! esimene etendus Kamahouse’is (nüüdseks KOPLI Restoran), millest kasvas peagi välja igakuine etendustesari nimega Kamaimpro* (kestis 2015 aasta kevadeni).

2014 Kolmest enam

Teatrisport

2014. aasta jaanuaris korraldas Improkraatia esimese Teatrispordivõistluse Eestis, kus kõik impro huvilised üle Eesti võeti kokku ja pandi segavõistkondadesse omavahel võistlema. Iga võistkonna liidriks oli üks Improkraatia näitleja.

Teatrisport2

Teatrisport. Pildil on esindatud Eesti Improteater, Improkraatia, Improgrupp Jaa!

Kuigi Teatrisport on formaat, millel on impromaailmas suur ajalugu, ei olnud seda Eestis veel varem tehtud.

Improteater IMPEERIUM

2014. aastal eraldus esimesest professionaalsest improtrupist Eestis (Eesti Improteater) Improteater IMPEERIUM. Kõik IMPEERIUMi liikmed olid (on) kutselised näitlejad, kes lisaks IMPEERIUMile kuulusid ka teiste Eesti teatrite draamatruppidesse või tegutsesid vabakutselistena erinevates teatri-, tele- ja filmiprojektides. Peale näitlejate olid IMPEERIUMis ka andekad muusikud ning suurepärased valguskunstnikud, kes aitasid levitada improarmastust Eestis.

Impeerium

Improteater IMPEERIUM täies koosseisus koos näitlejate, tehnikute ja muusikutega

Eesti impro viisaastaku tähistamiseks tegi Improteater IMPEERIUM ringreisi üle Eesti, kaasates võimalusel ka teisi truppe – Juubelituur: 5 aastat improteatrit. Aasta lõpus tuldi lavale formaadiga, mis kaasas erinevaid tuntud Eesti näitlejaid. Lavalaudadel käisid 2014 aastal Liina Tennossaar ja Marilyn Jurman.

impeerium2014

Improteater IMPEERIUMi esimesed etteasted uue nime alt

Eesti Improteater tõi uuenenud koosseisuga lavale formaadid Improproff ja Impropuhvet.

Mai kuus tuli Improgrupp Jaa! lavale koos Kalevi Kammerkooriga formaadis Mängult on päriselt, kus kooril oli kindel repertuaar, mille vahel näitlejad mängisid stseen stseeni haaval pikavormi narratiivipõhist lugu. Samuti tõmmati koori spontaanselt stseenidesse. Aasta lõpus tuli Improgrupp Jaa! lavale seebiooperipõhise pikavormi formaadiga Kirglik Elu, mille lugu jätkus etendusest etendusse.

päris_kirglik

Mängult on päriselt ja Kirglik elu

2014. aasta keskel tegi Improkraatia stiilimuutuse ning lavale astus Ruutu10. Sama aasta kevadel tegi Ruutu10 esimesed regulaarsed etendused ka Viljandis ja Pärnus.

neljas-linn

Ruutu10 etendused Pärnus

Keilas alustas laste hobigrupp Keilaimpro, Tiina Leigeri juhtimisel.

11043173_909704599094165_8665105827367924836_n

Keilaimpro logo

TILT 2

Improgrupp Jaa! korraldatud Teine Rahvusvaheline Improteatrite Festival Tilt toimus 2014 aastal 6-8 novembril Tallinna vanalinnas kohvik Sinilind saalis. Eesti truppidest, mida oli selleks ajaks juba viis, olid esindatud suurimad: Improteater IMPEERIUM, Ruutu10 ja Improgrupp Jaa!. Külalisesinejateks olid IMP Soomest, Anne & Frank Suurbritannia grupist C3467X, Improvisaatioteatteri Joo! Soomest, Mischler ja More Hollandist, Adam ja Emily Ameerikast, Teatribu Itaaliast, Garwood ja Keates Suurbritanniast ning Senja Meriläinen etendusega Going So-Low Soomest. Viimase puhul oli tegemist esimese improviseeritud monoetendusega Eestis.

Tilt2

Tilt2 logo ja esinejad

Kolme festivali päeva jooksul toimus 6 töötuba, mida viisid läbi külalisesinejad ja välismaised koolitajad, kellest kaugeim oli kohale tulnud Austraaliast. Festival tõi kohale umbes 800 inimest.

2014. aastal kasvas tänu Ruutu10 Tartu töötubadele Eesti impromaastik veel kahe grupi võrra: Koosen (sünd 3. veebruar 2014) ja Esimene klass (mis kahjuks kaua ei püsinud).

Esimeneklass_koosen

Esimene Klass ja Koosen

Aasta lõpupoole toimus Tartus Ruutu10 korraldatud iO Chicago koolitus.

2015 Igaühele oma

Improgrupp Jaa! jätkas Kamaimpro ja Kirgliku Eluga ning lõi uue formaadi Tallinna Teletornis esinemiseks: Pilveteater – kolm käiku ja neli draamat. Aasta lõpus tuli lavalaudadele UCB stiilis tõsine pikavormi (grounded longform) formaat Seistes Püsti, mis lubas näidata hetki päris elust.

Eesti Improteater tuli lavale ajaloolist inspireeritud impro-formaadiga Sündinud XX sajandi Tallinnas…

Improteater IMPEERIUM jätkas kuulsuste lavale tirimist. 2015. aastal käisid nendega koos laval lustimas Priit Loog, Egon Nuter, Veikko Täär, Anne Veesaar, Taavi Tõnisson. Aasta lõpus toodi lavale ka esimene kohalik Improviseeritud lasteetendus Mina olen…!

Mina_olen_piletita

Improviseeritud laste-etendus.

Ruutu10 alustas tasemeõppega luues ka keskkonna, kus noored improtajad lavalaudu said proovida. Selleks sai T.O.M. ehk Too Oma Meeskond – tasuta üritus kuhu eelregistreerides lavaaega sai. Nii tekkis võimalus ka vanadel improtajatel midagi täiesti uut publiku ees proovida.

tom-tallinn

Tallinna TOM

Tasemeõppe läbijatest ning ka teistest improhuvilistest, kel hammas verel kuid oma gruppi käepärast ei olnud, tekkis kolm uut improkoosseisu: Improssiivne (Tartu), Kogu Moos (Tallinn) ja ajutine koosseis KaMaMääRe (Tallinn). Neist kolmest oli 2015. aasta TILT’il esindatud kaks esimest.

Kogu Moos (üleval) ja Improssiivne (all)

Impropooltund Andoga

2015 aasta suvel tekkis kogenud Eesti improviseerija Ando Roots vedamisel esimene kohalik impro podcastImpropooltund Andoga. Kuigi eelnevalt olid mitmed improviseerijad osalenud raadiosaadetes ning seal improviseerinud, ei olnud see püsiv ja jätkuv. Impropooltund Andoga sisaldas Bat’i sarnast vokaalset formaati, põhiliseks eesmärgiks loo jutustamine ja lustimine. Mõnes osas oli suurem rõhk ka arutelul.
Kaheksas episood oli esimene, mis oli ka inglise keeles – külalisesinejana oli kaasatud Trent Pancy ning teemaks improfestivali korraldamine.

TILT3

Kolmas TILT festival toimus 1-3 oktoobril Vaba Lava väikeses saalis. Laval olid esindatud kõik Eesti püsitrupid: Improssiivne, Kogu Moos, Ruutu10, Eesti Improteater, Improteater IMPEERIUM, Improgrupp Jaa!. Eesti truppidele lisaks naerutasid publikut JadaJada Soomest, Improvisneyland Rumeeniast, Kevin Miller Ameerikast, Eux Prantsusmaalt, Do Not Adjust Your Stage Suurbritanniast ja Barzha Venemaalt, kes võttis endaga lavale kaasa ka Läti näitlejad publikust. Töötubasid oli seekord kokku kuus ning need toimusid Tallinna Rahvaülikooli Teatrikeskuses.

Tilt3

Tilt3 logo

Kui  eelnevad festivalid olid korraldatud läbi Improgrupp Jaa! siis seekordse festivali tõid lavale kolm gruppi: Improgrupp Jaa!, Eesti Improteater ja Kogu Moos. Festivali peakorraldajaks oli endiselt kohaliku impromaastiku üheks lipulaevaks saanud Rahel Otsa.

2016

Jaa !mproteater
Improgrupp Jaa! leidis, et nimi ei peegeldanud enam tegelikku sisu ning muutis oma nime Jaa !mproteatriks. Jaa !mproteater jätkas pikavormi formaadiga Seistes Püsti ning regulaarsete lühivormi etendustega Philly Joe’s jazziklubis.

Ruutu10 tuli välja formaadiga Filmivõtted ja käsikirjalise komöödiašõuga Johnny Depressioon. Lavale astus improduo Mihkel ja Piret.

Improteater IMPEERIUM jätkas nii tuntud näitlejate lavale tirimist kui ka improviseeritud lasteetendusi.